Jan Romanowski – skrzypek, nauczyciel, kompozytor, aranżer
ur. 14.09.1978 r.

W 2001 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. M. Baranowskiego. Jest laureatem wielu konkursów. W Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego w Lublinie w roku 1990 zdobył III miejsce, a w roku 1998 – IV. Jako pierwszy skrzypek zespołu AGUTTI QUARTET zajął III miejsce w XIII Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Zespołów Kameralnych w Łodzi w roku 1998. Zdobył także wyróżnienia w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych II st. w Krakowie (1993 r.) oraz w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół II st. w Elblągu (1993 r.). Uczestniczył także w V, VI i VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wienawskiego w Lublinie (1991, 1994, 1997) oraz w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów w Krakowie w 1996 r. Był także wielokrotnym stypendystą Fundacji Sztuki Dziecka.
Swą grę skrzypcową doskonalił, biorąc udział w Europejskiej Letniej Akademii Fundacji P. Hindemith’a w Blonay (Szwajcaria) w 1996 r. oraz w Letniej Akademii Muzycznej w Żaganiu (1994, 1996, 1997). Na jego dorobek artystyczny składają się liczne recitale i koncerty m.in. z Państwową Filharmonią Lubelską, nagrania dla Radia i Telewizji w Lublinie, jak również występy w ramach cyklów koncertów prelekcyjnych Państwowej Filharmonii Poznańskiej.

Będąc studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu, wielokrotnie występował z orkiestrą akademicką jako koncertmistrz I skrzypiec. W latach 1999-2000 pracował na tym samym stanowisku w Kameracie Nowego Wieku pod batutą D. Tabisza.
Jako członek AGUTTI QUARTET koncertował w kraju i za granicą m.in. w ramach Festiwalu Muzyki Żydowskiej Berlin-Straussberg z wybitnym klarnecistą G. Feidmanem. W latach 1998-2001 współpracował także z orkiestrą smyczkową G. Bregovica, koncertując na całym świecie. W 1998 roku nagrał muzykę do słuchowiska radiowego „Marina” (muzyka A. Dąbrowski, reżyseria W. Modestowicz). W tym okresie współpracował również z Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu a także z Hanną Banaszak.

Od 1998 roku jest współzałożycielem i członkiem zespołu TRIO TAKLAMAKAN, z którym z powodzeniem koncertuje w Polsce i na świecie, prezentując m.in. muzykę folkową, tanga A. Piazzolli oraz własne kompozycje. (www.trio.taklamakan.pl)

Z początkiem 1999 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Od tego czasu przygotowuje liczne audycje i koncerty promujące szkołę oraz organizuje i prowadzi w okresie wakacyjnym warsztaty muzyczne i muzyczno – teatralne. W roku 2005 zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego a we wrześniu 2006 został kierownikiem Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary w PSM II st.

Od 2004 roku sprawuje funkcję menadżera, aranżera oraz opiekuna artystycznego w kwartecie smyczkowym Mundana Quartet.

Z końcem 2004 roku rozpoczął współpracę z Platformą Artystyczną O.B.O.R.A. w Poznaniu, która zaowocowała stworzeniem spektaklu teatralno – muzycznego pt.„Och szczęście” w reżyserii Janusza Andrzejewskiego, w którym występuje jako muzyk i aktor wraz z Trio Taklamakan. Za kierownictwo artystyczne w tym projekcie, w sierpniu 2006 roku, został nagrodzony wyróżnieniem indywidualnym na XV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ogródkowych w Warszawie.

Z początkiem 2005 roku podjął stałą współpracę artystyczną z pianistą Michałem Karasiewiczem, zakładając klasyczny duet skrzypcowo – fortepianowy ARDENTE, z którym wypracował oryginalny program koncertowy o wirtuozowskim charakterze.

W tym samym roku został członkiem grupy filmowej METAMORPHOSIS, tworząc i wykonując muzykę do filmu pt. Szczęściarze, który wyświetlany był m.in. podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 2006r.

Od kilku lat jest pomysłodawcą i twórcą corocznego projektu artystycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, w którym do współpracy zaprasza poznańskich, zaprzyjaźnionych artystów.

Na początek