Maria Korba urodziła się 17 lutego 2004 roku w Gdyni. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni w klasie Janiny Borkowska – Bernatek. W wieku 15 lat postanowiła kontynuować swoją naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, gdzie doskonaliła swoje umiejętności w klasie prof. Małgorzaty Skorupy. Szkołę tę ukończyła z wyróżnieniem w 2023 roku. Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego.

Jest laureatką wielu konkursów muzycznych m.in:

  • I nagroda – Bach International Music Competition 2023
  •  wyróżnienie – String Competition Online 4th edition