Julia Armińska urodziła się  w 2003 roku w Bydgoszczy. Uczyła się w PSZM im. Artura Rubinsteina w swoim rodzinnym mieście. W latach 2010 -2 013 pianistka, od 2013 do 2016 roku skrzypaczka w klasie mgr Krzysztofa Krymera. W latach 2016  – 2022 uczennica w klasie skrzypiec dr Aldony Cisewskiej. Obecnie studentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego.

Swoje umiejętności regularnie doskonali podczas kursów muzycznych i lekcji mistrzowskich. Pracowała pod kierunkiem: prof. Edwarda Zienkowskiego (Wiedeń), prof. Marcina Baranowskiego (Poznań/Bydgoszcz), dr hab. Agaty Szymczewskiej (Warszawa), dr Mariusza Patyry (Bydgoszcz), prof. Marii Szwajgier – Kułakowskiej (Katowice), prof. Jerzego Marchwińskiego (Warszawa).

W latach 2019-2021 pełniła funkcję koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.

Jest laureatką konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a do najważniejszych należą:

  • II Nagroda – XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego – Łomianki 2017
  • I Nagroda – XII Międzynarodowy Konkurs Muzyki w Serbii – grupa zespołów kameralnych  2021
  • Wyróżnienie – II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich Łódź 2021
  • Wyróżnienie – I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej CraKamera – Kraków 2021