Daniel Dmowski urodził się 2004 roku w Lublinie. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec mgr. Nurłana Alimbajewa. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego

Jest laureatem konkursów muzycznych  o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej m.in.

  • 2 Nagroda – Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych dla uczniów klas skrzypiec, altówki i wiolonczeli Szkół Muzycznych I i II Stopnia PIZZICATO 2022 w Krakowie
  • 1 Nagroda – International Music Competition Vienna „Grand Prize Virtuoso” 9 kwietnia 2022 Wiedeń
  • 3 Nagroda – King`s Peak International Music Competition 2022, 7 maj 2022 USA
  • 3 Nagroda – International Assosation of Art The Muse4 July 2022 Athens Greece
  • 3 Nagroda – Tokyo International Youth Music Competition wrzesień 2022
  • 2 Nagroda – Birmingham International Music Competition, 01 stycznia 2023, Birmingham – Wielka Brytania
  • 1 Nagroda I Międzynarodowym Konkursie „Mistrz Miniatury 2023”, 16 marca 2023, Poznań
  • 2 Nagroda – American Music Talent  Competition 2023, Marzec 2023 Waszyngton

Daniel Dmowski jest stypendystą Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne w roku 2021 i 2022, oraz Marszałka Województwa Lubelskiego za osiągnięcia artystyczne w roku 2022