Blanka Kłaptocz urodziła się 27 kwietnia 2004 roku w Cieszynie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie w klasie skrzypiec mgr Barbary Litwiniuk, którą z wyróżnieniem ukończyła w 2023 r. Uczestniczyła w kursie skrzypcowym w Kazimierzu Dolnym w 2023 r. gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Marcina Baranowskiego. Jest stypendystką Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w roku 2023. Obecnie studentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Marcina Baranowskiego i dr Maximy Sitarz.

Osiągnięcia:

  • Wyróżnienie –  III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Cieszynie 2014r.
  • Wyróżnienie w XII Prezentacjach Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu 2014 r.
  • Wyróżnienie w XII Prezentacjach Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu 2013 r.