Karina Jakubowska – absolwentka Poznańskiej Szkoły Talentów oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego. Wielokrotnie uczestniczyła w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich / Żagań, Łańcut, Nordhorn / przesłuchaniach i konkursach / Lublin, Elbląg /.
Jest laureatką I nagrody XIII Bachowskiego Konkursu w Zielonej Górze / 1992/, a w ramach działalności AGUTTI QUARTET III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Łodzi / 1998 /. Jako solistka i kameralistka koncertowała w wielu miastach Polski, w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Szwecji.
Obecnie pracuje w charakterze muzyka orkiestrowego w Poznańskiej Filharmonii. Jest również nauczycielem i korepetytorem w klasie skrzypiec Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu.

Na początek