Kasprzak Wieńczysław

Urodził się w 1973 r. w Poznaniu, w rodzinie o tradycjach muzycznych. Ojciec-Aleksander jest skrzypkiem w Państwowej Filharmonii i pedagogiem w różnych typach szkół muzycznych, matka Barbara jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Poznaniu też rozpoczęła się jego edukacja muzyczna i kariera. W siódmym roku życia został przyjęty do podstawowej szkoły muzycznej, do klasy mgra M. Wierszczyckiego, a od 1986 r. jest uczniem prof. Jadwigi Kaliszewskiej najpierw w Liceum Muzycznym, później w znanej „Szkole Talentów”- Liceum im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Jako uczeń brał udział w licznych konkursach i został laureatem:
w 1985 r. w Olsztynie, w 1986 r. w Malborku, a w 1991 r. otrzymał III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie w Elblągu. Od 1985 r. otrzymywał Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości Wieńczysław Kasprzak rozpoczyna studia w klasie profesorów: Jadwigi Kaliszewskiej i Marcina Baranowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Stale i systematycznie rozwija swoje umiejętności warsztatowe uczestnicząc corocznie w mistrzowskich kursach interpretacji w kraju i za granicą – jego mistrzami są: Marina Jaszwili, Krzysztof Węgrzyn, Yair Kless, Bogodar Kotorovich.
Konfrontuje swój talent na wielu konkursach i festiwalach skrzypcowych.
Oto ważniejsze wyróżnienia:

  • W 1993 roku – III nagroda na Konkursie im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie,
  • w 1994 roku – IV nagroda na Konkursie im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu,
  • w 1995 roku – V nagroda na Konkursie na skrzypce solo T. Wrońskiego w Warszawie,
  • w 1995 roku – III nagroda na Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi.

Wieńczysław Kasprzak jest studentem indywidualnego toku studiów oraz stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne sukcesy artystyczne. Otrzymuje też stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Jest koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej Akademii, występuje z nią wielokrotnie jako solista, a także z orkiestrami Filharmonii Poznańskiej, Kaliskiej, Koszalińskiej i Zielonogórskiej. Za wyróżniające wyniki artystyczne otrzymuje nagrodę Rektora Uczelni. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w poznańskiej Uczelni, podejmuje studia w klasie skrzypiec profesora Krzysztofa Węgrzyna w Hochschule für Musik und Theater Hannover; jest w ciągu dwóch lat stypendystą fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Studia w Hannoverze kończy uzyskaniem dyplomu z wynikiem bardzo dobrym.
Od roku 1997 pracuje jako pierwszy skrzypek w Filharmonii w Reutlingen, a w 2000 roku otrzymuje miejsce I skrzypka w orkiestrze Państwowej Opery w Hannoverze.
Wieńczysław Kasprzak chętnie uprawia kameralistykę, wykonuje partie skrzypiec w różnych składach kameralnych od duetu do oktetu. Jest założycielem tria „Ensemble Musaget” (skrzypce, klarnet i fortepian), które chętnie wykonuje muzykę XX wieku – I. Strawińskiego, S. Joplina i A. Piazzolli.

Na początek

EnglishPolandUnknown

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close