Gabriela Prokocka- urodziła się w 1991 roku w Myślenicach. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 8 lat w PSM I st. w Myślenicach w klasie mgr Jolanty Antkiewicz. W roku 2010 ukończyła POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie w klasie mgr E.Szubry- Jargoń. W latach 2010-2013 studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od roku 2013 jest studentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Marcina Baranowskiego oraz as. Joanny Kreft.
Brała udział w licznych kursach mistrzowskich i warsztatach muzycznych w Kołobrzegu, Bałoszycach, Przemyślu, Puławach, Krakowie, na których doskonaliła swoje umiejętności pod okiem takich profesorów jak: M. Baranowski, K. Śmietana, S. Tomasik, M. Szczepanowska, K. Jakowicz, I. Petrushevski, G. Zhislin. Od roku 2010 jest członkiem nowopowstałej Myślenickiej Orkiestry Kameralnej.

Na początek