Zuzanna Jereczek, urodzona 2 2003 roku w Kartuzach, rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku ośmiu lat pod kierunkiem mgr Danuty Kowalczuk w Państwowej Szkole Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w rodzimym mieście. Po ukończeniu piątej klasy zdecydowała o przeniesieniu się do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, gdzie doskonaliła umiejętności w klasie prof. Małgorzaty Skorupy i pod jej kierunkiem uzyskała dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Od 2021 roku jest studentką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie skrzypiec prof. Marcina Baranowskiego.
Była stypendystką Marszałka Województwa Pomorskiego,