Maria Węsierska –  muzyk, manager kultury,  edytor.

Urodzona w Łańcucie, od kołyski miała kontakt z muzyką i sztuką. W roku 2000 ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie. W tym samym roku, na zaproszenie hrabiostwa Rosy i Stanisława Potockich, koncertowała w łańcuckim Muzeum – Zamku oraz w Casa Polonia w Limie (Peru). Wielokrotnie wyróżniana na Konkursach Młodych Skrzypków – na szczeblu regionalnym jak  i ogólnopolskim. Po rocznej nauce w Szkole Muzycznej II Stopnia w Rzeszowie zrezygnowała z dalszego kształcenia muzycznego i rozwijała zainteresowania związane ze sztuką, teatrem i naukami humanistycznymi. Współpracowała z Teatrem Maska oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, brała udział w warsztatach teatralnych, olimpiadach naukowych, współtworzyła projekty międzynarodowe, uczestniczyła w międzyszkolnych wymianach  z krajami Unii Europejskiej.
Fascynacja językiem niemieckim spowodowała, że po ukończeniu z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, podjęła studia na wydziale Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W 2007 roku, po sześcioletniej przerwie w edukacji muzycznej, powróciła do skrzypiec zdając z pierwszą lokatą na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie kształciła się w klasie mistrzowskiej prof. Marcina Baranowskiego. Z inicjatywy as. Jadwigi Stanek została prymariuszem kwartetu smyczkowego, który w 2009 roku zdobył II nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej w Bydgoszczy (I nagrody nie przyznano). Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony muzyków Kwartetu Śląskiego, którzy objęli zespół artystyczną opieką.
W 2010 roku uzyskała tytuł licencjata sztuki i rozpoczęła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie mistrzowskiej prof. Julii Jakimowicz – Jakowicz.
Kształciła się pod kierunkiem profesorów:  Marcina Baranowskiego, Helen Brunner, Antoniego Cofalika, Julii Jakimowicz-Jakowicz, Krzysztofa Węgrzyna, Wandy Wiłkomirskiej. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, m.in. w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, Międzynarodowych Kursach Skrzypcowych w Kozłówce, Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Głuchołazach, Zimowym Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim w Busku-Zdroju, Festiwalu Gdańska Wiosna oraz Master Classes w Hochschule fur Musik Theater und Medien w Hannoverze, Universitat Mozarteum w Salzburgu.
Współpracowała m.in. z Vienna Morphing Orchestra, International Symphony Orchestra w Lanciano, Pan – European Philharmonia, Królewską Orkiestrą Symfoniczną, Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego,  Zamojską Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego, Filharmonią Pomorską im. I. J. Paderewskiego oraz Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.
W 2011 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w strukturach Unii Europejskiej oraz Podyplomowy Kurs Poprawnej Polszczyzny w Instytucie Badań Literackich przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Na początek