Urodził się w 1973 r. w Poznaniu, w rodzinie o tradycjach muzycznych. Ojciec-Aleksander jest skrzypkiem w Państwowej Filharmonii i pedagogiem w różnych typach szkół muzycznych, matka Barbara jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Poznaniu też rozpoczęła się jego edukacja muzyczna i kariera. W siódmym roku życia został przyjęty do podstawowej szkoły muzycznej, do klasy mgra M. Wierszczyckiego, a od 1986 r. jest uczniem prof. Jadwigi Kaliszewskiej najpierw w Liceum Muzycznym, później w znanej „Szkole Talentów”- Liceum im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Jako uczeń brał udział w licznych konkursach i został laureatem:
w 1985 r. w Olsztynie, w 1986 r. w Malborku, a w 1991 r. otrzymał III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie w Elblągu. Od 1985 r. otrzymywał Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości Wieńczysław Kasprzak rozpoczyna studia w klasie profesorów: Jadwigi Kaliszewskiej i Marcina Baranowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Stale i systematycznie rozwija swoje umiejętności warsztatowe uczestnicząc corocznie w mistrzowskich kursach interpretacji w kraju i za granicą – jego mistrzami są: Marina Jaszwili, Krzysztof Węgrzyn, Yair Kless, Bogodar Kotorovich.
Konfrontuje swój talent na wielu konkursach i festiwalach skrzypcowych.
Oto ważniejsze wyróżnienia:

  • W 1993 roku – III nagroda na Konkursie im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie,
  • w 1994 roku – IV nagroda na Konkursie im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu,
  • w 1995 roku – V nagroda na Konkursie na skrzypce solo T. Wrońskiego w Warszawie,
  • w 1995 roku – III nagroda na Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi.

Wieńczysław Kasprzak jest studentem indywidualnego toku studiów oraz stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne sukcesy artystyczne. Otrzymuje też stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Jest koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej Akademii, występuje z nią wielokrotnie jako solista, a także z orkiestrami Filharmonii Poznańskiej, Kaliskiej, Koszalińskiej i Zielonogórskiej. Za wyróżniające wyniki artystyczne otrzymuje nagrodę Rektora Uczelni. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w poznańskiej Uczelni, podejmuje studia w klasie skrzypiec profesora Krzysztofa Węgrzyna w Hochschule für Musik und Theater Hannover; jest w ciągu dwóch lat stypendystą fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Studia w Hannoverze kończy uzyskaniem dyplomu z wynikiem bardzo dobrym.
Od roku 1997 pracuje jako pierwszy skrzypek w Filharmonii w Reutlingen, a w 2000 roku otrzymuje miejsce I skrzypka w orkiestrze Państwowej Opery w Hannoverze.
Wieńczysław Kasprzak chętnie uprawia kameralistykę, wykonuje partie skrzypiec w różnych składach kameralnych od duetu do oktetu. Jest założycielem tria „Ensemble Musaget” (skrzypce, klarnet i fortepian), które chętnie wykonuje muzykę XX wieku – I. Strawińskiego, S. Joplina i A. Piazzolli.

Na początek